Eiendommer og bygg på Bontelabo og Skuteviksboder

Bontelabo og Skuteviksboder har en unik beliggenhet i Bergen.

Med umiddelbar nærhet til sjø, sentrum og trafikknutepunktene har GC Rieber Eiendom som mål å transformere Bontelabo til å bli en attraktiv, bærekraftig og nyskapende lokasjon i et urbant sentrumsmiljø.

GC Rieber Eiendom vil utvikle Bontelabo og Skuteviksboder til en destinasjon for byens befolkning. Vi ønsker spennende, utadrettede virksomheter og tilbud for familier, hele uken og i helger. Området skal bidra til en helhetsopplevelse av Bergen med spennende byrom ved sjøen, gode møteplasser, overnattingssted og ikke minst spennende, gode arbeidsplasser i et fremtidsrettet miljø.

Byggene vil tilpasses og transformers med vekt på å tilfredsstille dagens og morgendagens krav innenfor tekniske muligheter, energibruk, innemiljø, utforming av arbeidsplasser og effektive lokaler. Fleksible løsninger skal tilstrebes innen teknologi og utforming for enkelt å kunne endre bruksområde. Det prøves oppnådd et mangfold i virksomhetene ved å stimulere fremveksten av fagmiljøer som kan bidra til gode vekselvirkninger og synergieffekter. Samtidig skal en søke å understreke stedets historie.

Bontelabo 2-4-8

Bontelabo huser små og mellomstore bedrifter innen ulike kategorier.

Les mer

Skuteviksboder

Flotte lokaler i maritime omgivelser ved innseilingen til Bergen.

Les mer